Examenkandidaten geslaagd

Examenkandidaten muziekopleiding Heerde geslaagd

Onlangs hebben drie leerlingen van de muziekopleiding van Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina examen gedaan. Op 21 mei hebben Margriet Kooistra en Ilse Hallie hun B-diploma behaald op bugel en op 18 juni heeft Luuk Gelderman zijn A-diploma behaald op altsaxofoon. Alle drie spelen momenteel in het B-orkest van Wilhelmina. Ilse speelt daarbij al geruime tijd in het A-orkest, maar zij heeft door een tussentijdse instrumentwisseling pas later op dit instrument aan het examen deelgenomen.

Wilhelmina heeft een eigen interne muziekopleiding met drie docenten voor koper, hout (saxofoons) en slagwerk, die allen bevoegd zijn voor het opleiden voor de landelijk geldende HaFaBra diploma’s. De leerlingen krijgen elke week een half uur individueel les, krijgen een instrument in bruikleen van de vereniging en gaan, als zij naar het oordeel van de docent over enige muzikale vaardigheid beschikken, al vrij snel meespelen in het B-orkest om te ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken. Van daaruit wordt gewerkt aan de verdere muzikale ontwikkeling om uiteindelijk te kunnen toetreden tot het A-orkest, meestal na het behalen van het B-diploma. Voor leerlingen die willen toetreden tot de Percussie Groep Heerde geldt een aangepast traject, zodat deze meestal al sneller met dat verenigingsonderdeel kunnen meespelen.

De tarieven voor de interne muziekopleiding van Wilhelmina kunnen als relatief laag worden beschouwd omdat er, naast die voor de bevoegde docenten, geen kosten worden doorberekend voor organisatie, huisvesting en instrumentgebruik. Deze worden door de vereniging gedragen.
Informatie over de opleidingsmogelijkheden en bijbehorende tarieven kunt u opvragen via ons contactformulier. Ook kunt u hierover telefonisch contact opnemen met coördinator opleidingen Steven Gelderman op (06) 53 487 147.