Jeugdstudieweekend

Na het behalen van het A-diploma stroomt een leerling door naar het B-orkest (jeugdorkest). Het B-orkest bestaat uit een groep van ongeveer 15 tot 20 enthousiaste muzikanten. Meestal jeugd, maar ook volwassenen die begonnen zijn met muziekles spelen met veel plezier mee. Het B-orkest vormt de aanloop naar het A-orkest.

Elke donderdag wordt er gerepeteerd van 18.30-19.30. Het repertoire bestaat voornamelijk uit musical-, film- en popmuziek, maar af en toe komt er ook een echt ‘fanfarestuk’ op de lessenaar. Het B-orkest treedt regelmatig op, bijvoorbeeld tijdens Kerst, het voorjaarsconcert en buurtconcerten. Daarnaast gaan we een keer per anderhalf jaar op studieweekend, welke naast repeteren in het teken staat van leuke activiteiten en gezellig samenzijn. Verder neemt het jeugdorkest af en toe deel aan dubbelconcerten en muziekfestivals.