Reünie Wilhelmina 28 oktober 2017

Iedereen die lid is geweest van het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina uit Heerde en een instrument heeft bespeeld is van harte welkom bij de reünie van Wilhelmina op zaterdag 28 oktober 2017 in de MFA de Heerd in Heerde. Deze reünie belooft een hele gezellige dag te worden met het weerzien van vele oude bekenden, met veel mooie en oude verhalen.

De reünie wordt gehouden voor alle oud-leden van Wilhelmina die een blaas- of een slagwerkinstrument hebben bespeeld. Dus ook alle oud-leden van de vroegere drumband en het tamboer- en lyrakorps van Wilhelmina zijn van harte welkom.

Natuurlijk wordt ook het muzikale gedeelte niet vergeten. Na een gezellig samenzijn volgt een repetitie, hopelijk ook met enkele oud-dirigenten. Het is de bedoeling een muziekwerk in te studeren en die vervolgens, na een gezamenlijke broodmaaltijd te hebben genuttigd, ’s-avonds uit te voeren. Hierbij geldt: meespelen mag, maar is geen verplichting! De avond wordt afgesloten met een concert verzorgd door het A-orkest en de Percussiongroep van Wilhelmina.

Kosten:
Als bijdrage in de te maken kosten wordt van de deelnemers aan de reünie een bedrag van € 10,00 per persoon gevraagd.

Belangstelling?? Meld je dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor vrijdag 8 september 2017, aan bij de reüniecommissie van Wilhelmina via: reunie.wilhelminaheerde@gmail.com

Wil je s.v.p. in het emailbericht aangeven:
1.   of je wilt deelnemen aan de repetitie en de uitvoering van het muziekwerk;
2.   zo ja:  of je nog een instrument bespeeld, welk instrument, en of deze meegebracht kan worden naar de reünie
3.   zo nee, welk instrument je vroeger hebt bespeeld.