Mogelijkheden en kosten
Bij het Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina vinden we de opleiding van nieuwe muzikanten erg belangrijk en daarin wordt dan ook veel tijd en energie gestoken.

Hoe lang duurt het voordat ik een instrument kan bespelen?

Individuele lessen

Het leren bespelen van een muziekinstrument kost best wel veel tijd. Anders dan bij het beoefenen van een sport, waarbij je je gaandeweg spelenderwijs op diverse niveaus ontwikkelt, zal je bij het bespelen van een muziekinstrument eerst moeten beschikken over basisvaardigheden, zoals noten lezen en het bespelen van het instrument zelf. Veel kinderen hebben daar in het begin, zeker in een “snelle” tijd als tegenwoordig, best moeite mee en hebben daarbij vaak de stimulans van ouders/verzorgers nodig om de opleiding te blijven volgen. Maar het grote voordeel is dat je, als je eenmaal over deze vaardigheden beschikt, tot op hoge leeftijd de mooie hobby van het samen muziek maken kunt blijven beoefenen.

In de regel duurt het behalen van het A-diploma ongeveer twee jaar, waarna je in orkestverband kunt gaan meespelen met het B-orkest of de Percussie Groep Heerde, maar soms lukt dat al sneller. De docent bepaalt wanneer je er aan toe bent om aan het examen deel te nemen. Ook voor het behalen van het B-diploma moet je rekenen met ongeveer twee jaar lessen volgen. Indien je les hebt op een blaasinstrument treedt je meestal na het behalen van het B-diploma toe tot het A-orkest. Voor alles geldt dat deze regels en tijdsperiodes niet hard zijn, maar er ook wordt gekeken naar individuele ontwikkeling.

Na het behalen van het B-diploma, dat wij als een noodzakelijke basis beschouwen om bij onze vereniging in A-orkestverband mee te musiceren, stimuleren wij de vervolgopleiding voor het behalen van het C- en D-diploma, waarmee je investeert in het nog beter kunnen uitoefenen van je hobby.

Als je deel uit wilt gaan maken van onze slagwerkgroep, de Percussie Groep Heerde, geldt over het algemeen een verkort opleidingstraject om sneller toe te kunnen treden.

Vanaf welke leeftijd kan ik op muziekles?

Algemene Muziekale Vorming
Om muziek te kunnen, zeker in groepsverband, moet je kunnen lezen wat er moet worden gespeeld. Muziekschrift bestaat uit noten en rusten, die worden aangeduid met hele tellen, halve tellen, kwart tellen, enzovoort. Om dit goed te kunnen lezen en begrijpen zal een leerling deze begrippen op de basisschool al behandeld moeten hebben, zodat de leeftijd waarop serieus met individuele muziekles kan worden aangevangen meestal rond 8 jaar zal zijn.

Maar als mijn kind jonger is en toch graag op muziekles wil?


Wilhelmina vindt het belangrijk om ook de jongere jeugd een mogelijk te bieden voor het leren van de eerste beginselen van muziekbeoefening. Begin 2017 is samen met de plaatselijke zustervereniging Soli Deo Gloria een groots scholenproject uitgevoerd voor de jeugd van 6 t/m 9 jaar, met aansluitend een aanbod voor 10 gratis proeflessen. Hiervoor hebben zich uiteindelijk ca. 85 kinderen opgegeven. Na dit project hopen wij diverse nieuwe leden te mogen verwelkomen, zodat na de zomervakantie kan worden gestart met groeps-muzieklessen voor deze leeftijdsgroep. In deze lessen zal veel aandacht besteed worden aan muziek, basisoefeningen en samenspelen, maar vooral aan het maken van veel plezier met elkaar! Voor deze groeps-muzieklessen geldt een speciaal lidmaatschapstarief voor een periode van maximaal twee jaar; op de leeftijd van 8 jaar volgt automatisch instroom in de basisopleiding met individueel les.

Kan ik als volwassene ook aan een opleiding beginnen?

Muziekles voor volwassenen

Jazeker! Veel muziekopleidingen zijn puur op kinderen gericht maar bij Wilhelmina is dat anders: we hebben een speciaal programma voor volwassenen. Zij volgen in principe hetzelfde opleidingstraject als de jeugd, maar er wordt in goed overleg tussen leerling, docent, muzikale leiding en bestuursverantwoordelijke nog iets nadrukkelijker gekeken naar individuele mogelijkheden.

Wat biedt de vereniging mij en wat betaal ik voor de opleiding?

Buitenconcerten 2014

Wilhelmina heeft een eigen interne muziekopleiding, met ervaren docenten die opleiden voor de landelijk geldende HaFaBra diploma’s. Elke week, behalve de weken van de landelijk geldende schoolvakanties, krijg je 30 minuten individueel les. De kosten voor deze interne opleiding houden we relatief laag omdat alleen de kosten voor de docent worden doorberekend in het tarief; de kosten voor organisatie en huisvesting worden gedragen door de vereniging. Tevens krijg je als lid van onze vereniging gratis een instrument in bruikleen, waardoor er voor de leerling geen kosten zijn voor aankoop, noodzakelijke reparaties en verzekering. Dat is bij het volgen van een particuliere opleiding toch vaak een aanzienlijke kostenpost!

Om te ervaren of je musiceren een leuke hobby gaat vinden of dat het eerst uitgekozen instrument wel bij je past, mag je eerst vier gratis muzieklessen volgen. Tijdens deze lessen kun je de eerste stappen in het maken van muziek zetten en ook zien welke instrumenten er nog meer zijn of welk instrument de docent beter bij je vindt passen. Als slagwerker kun je kiezen tussen een opleiding voor het orkest of de slagwerkgroep.

De huidige tarieven voor het volgen van muzieklessen, waarbij je meteen lid wordt van onze vereniging, zijn als volgt:
Standaard lidmaatschap voor alle verenigingsonderdelen:                          € 50,00 per kwartaal
Startersopleiding jongere jeugd (voor een periode van maximaal 2 jaar)   € 30,00 per kwartaal
Opleiding voor diploma’s A t/m D, inclusief gratis lidmaatschap:                € 120,00 per kwartaal
Examengelden, voor zowel het theoretische alsook het praktische gedeelte, worden op basis van de aan de vereniging in rekening gebrachte kosten doorberekend aan de leerling.

Studieboeken worden in overleg met de docent door de leerling zelf, op eigen kosten aangeschaft. Soms is er de mogelijkheid om studieboeken over te nemen van verder gevorderde leerlingen tegen een tussen partijen zelf overeen te komen vergoeding.

Voor leerlingen van 21 jaar of ouder worden de opleidingskosten van overheidswege belast met 21% BTW.

De hierboven genoemde bedragen worden per kwartaal per automatische incasso geïnd in de eerste maand van ieder kwartaal. Overige bepalingen worden genoemd in de bijlage van het aanmeldingsformulier.

Enthousiast geworden?
Hopelijk hebben we je weten te overtuigen dat samen muziek maken bij onze vereniging een hele leuke hobby is. Je kunt je hiervoor direct aanmelden door het invullen van dit aanmeldingsformulier. Maar als je eerst nog wat meer informatie wilt, of een kennismakingsgesprek met één van onze docenten, of een repetitie van het A- of B-orkest of de Percussie Groep Heerde wilt bijwonen, dan kun je dat laten weten via ons algemene contactformulier . Natuurlijk kun je ook rechtstreeks contact opnemen met onze opleiding-coördinator Steven Gelderman, per email of telefonisch via (06) 53 48 7 147.